At være i et fertilitetsforløb

Følelser Krop relationer

Bog at være i et fertilitetsforløb

“For de fleste af os, der har gennemgået et fertilitetsforløb, tror jeg, at det er en skelsættende livsperiode, hvor vi kommer på arbejde med at håndtere smertefulde følelser som sorg, ensomhed, frygt, uvished og kontroltab.” 

Sådan skriver Lise Holck Jørgensen i forordet til denne bog, som præsenterer metoder til at håndtere de svære følelser, man kan gennemleve under et fertilitetsforløb. Et fertilitetsforløb er forbundet med mange følelser, stressbelastning for kroppen og sociale udfordringer. 

Bogen er skrevet til dig, der længes intenst efter et barn. Måske er du i gang med en fertilitetsbehandling, har oplevet graviditetstab eller andre fertilitetsudfordringer. 

I bogen finder du viden om og konkrete metoder til at håndtere stress og følelser som bl.a. misundelse, skam eller sorg samt metoder til at navigere i dit sociale liv under fertilitetsforløbet. Bogen sætter også fokus på kroppen, parforholdet og sexlivet og på følelser, der kan opstå for mænd i fertilitetsbehandling. 

At være i et fertilitetsforløb er en uundværlig bog til alle, som længes meget efter et barn, men hvor drømmen om en hurtig graviditet er bristet. Bogen giver hjælp til at håndtere den psykiske belastning i et fertilitetsforløb og styrke den mentale sundhed.

At gennemgå et fertilitetsforløb er tabuiseret og underbelyst, og det udløser ofte kriser, sorg, skam og andre følelsesmæssige reaktioner. Der er mange valg, der skal træffes, og uvisheden samt de fysiske og psykiske belastninger, man udsættes for, påvirker både krop og relationer, herunder parforholdet.

Bogen sætter ord på nogle af de ”forbudte” følelser og tanker, man kan have – især i forhold til omverdenens børn og graviditeter – og giver konkrete metoder til at håndtere sine følelser og reaktioner og komme godt gennem et fertilitetsforløb.

Udgivelsesdato: 07-06 2023

Forlag: Gads Forlag

ISBN: 139788712068549

 

Anmeldelser af bogen:

 

Dansk Sygeplejeråd - Fag og Forskning

ANMELDELSE: Lise Holck Jørgensen: ”At være i et fertilitetsforløb –

følelser, krop, relationer.” 

Sygeplejersken 2023 nr. 14

Af: Lene Seibæk, seniorforsker, professor i sygepleje

I bogens forord skriver forfatteren, som er lektor i psykologi, underviser og rådgiver i fertilitetsspørgsmål samt bestyrelsesmedlem i en patientforening, at ”det kan lindre noget af det svære at kende til de helt normale følelser og reaktioner, man kan opleve, når man længes meget efter et barn.”

Og det er lige netop det, der er bogens store force: Forfatterens brede tilgang til og viden om emnet samt den grundige gennemgang af et forløb med barnløshed, fertilitetsbehandling og/eller graviditetstab og alle de svære følelser, belastninger og reaktioner, der følger med.

Det er også det, der gør bogen relevant og brugbar for andre end de kvinder, som bogen primært henvender sig til, nemlig partnere, familie, venner og de sundhedsprofessionelle, der i kortere eller længere tid er i kontakt med kvinderne.

Bogen er skrevet som en selvhjælpsbog. Den er let læselig og opdelt i mindre kapitler, der formidler konkret viden om fertilitetsrelevante emner.

I hvert kapitel tilskynder forfatteren desuden til refleksion over egen situation, ligesom der tilbydes en række konkrete øvelser, der kan afhjælpe den psykiske belastning gennem forslag til nye måder at tænke om sin situation på og derigennem styrke den mentale sundhed.

Det er en svær balanceakt at ville informere om og almengøre stærke personlige følelser som sorg, skyld og skam uden derved at komme til at banalisere de mennesker, som oplever dem. Det lykkes i høj grad for Lise Holck Jørgensen, som også inddrager den kontekst og de relationer, som kvinden befinder sig i, på én gang sobert, medfølende og usentimentalt.

Den grundige gennemgang af emner som sorg, stress og påvirkning af relationer under behandling gør desuden bogen velegnet for sundhedsprofessionelle. Måske ikke som lærebog, men som inspiration og afsæt for faglig refleksion.

Lene Seibæk, seniorforsker, professor i sygepleje, Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital, Institut for Sundhed & natur, Grønlands Universitet.

Tidsskrift for Jordemødre

Lektørudtalelse

Bogen er vurderet af Heidi Mørch

En hjælp til at gennemgå de følelsesmæssige belastninger ved at gå igennem et fertilitetsforløb. Ifølge forfatteren først og fremmest for “dig der er kvinde og lægger krop til den fysiske behandling”, men bogen er også brugbar for en eventuel partner.

Efter en kort beskrivelse af behandlingstyper og typisk fertilitetsforløb gives forklaringer og øvelser til håndtering og bearbejdning af følelser, tanker og reaktioner, der normalt opstår før, under og efter fertilitetsforløb. Indeholder specielle afsnit henvendt til partner og pårørende, samt et “her kan du få hjælp, hvis du har det svært” afsnit.

Bogens forfatter arbejder med psykologisk rådgivning, kurser og undervisning inden for fertilitet både i sin private praksis og som rådgiver og bestyrelsesmedlem i en patientforening, hun har desuden selv været igennem et fertilitetsforløb.

Glimrende og letlæst hjælp til forståelse og bearbejdning af de følelsesmæssige reaktioner ved ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling. Skrevet i en varm og personlig tone.

Anmeldelse

Bogen er vurderet af Graviditetstest.dk – Bøger om graviditet fertilitet. 

At Være I Et Fertilitetsforløb er en dybdegående og hjertevarm bog skrevet af Lise Holck Jørgensen, der udforsker en lang række emner omkring fertilitet, følelser, krop og relationer. Denne bog er et uundværligt værktøj for alle, der står midt i en fertilitetsrejse og længes intensivt efter et barn, men hvor drømmen om en hurtig graviditet desværre er bristet.

Lise Holck Jørgensen deler åbent og ærligt sin egen rejse gennem fertilitetsbehandlinger og de følelsesmæssige udfordringer, der følger med. Hendes personlige erfaringer og professionelle baggrund som psykolog giver læseren en unik mulighed for at dykke ned i en verden af håb, sorg, frustration og kærlighed.

Bogen guider læseren gennem en række metoder og strategier til at håndtere de psykiske udfordringer, der følger med fertilitetsbehandlinger. Lise Holck Jørgensen deler værdifulde værktøjer til at styrke ens mentale sundhed og relationer under en presset tid.

At Være I Et Fertilitetsforløb er mere end bare en bog – det er en ledsager, en ven og en kilde til trøst og støtte for alle, der føler sig ensomme eller fortabte på deres rejse mod forældreskab. Lise Holck Jørgensens empati og indsigt skinner igennem på hver en side og minder læseren om, at de ikke er alene i deres kamp.

Uanset om du er i begyndelsen af din fertilitetsrejse eller allerede har gået et langt stykke, vil At Være I Et Fertilitetsforløb tale direkte til dit hjerte og sjæl. Denne bog er ikke kun en kilde til oplysning, men også et varmt og kærligt skub i den rigtige retning mod at finde håb og lykke, uanset udfaldet.

Invester i dig selv og din fertilitetsrejse med denne enestående bog, der vil føre dig igennem de mørkeste tider og guide dig mod lyset i enden af tunnelen. Lad Lise Holck Jørgensen være din fortrolige og vejleder på vejen mod at være i et fertilitetsforløb med værdighed, styrke og inderlig forståelse.