Træning i compassion for lærere

“Når jeg tænker på, at jeg skal ind og undervise eleverne, er det rarere at gå ind til dem”

Interview med Per Krog – Lektor på TH. Langs HF og VUC i Silkeborg.

Per har sammen med kollegaer deltaget på et TIC-kursus, der i efterår/vinter   2022 blev afholdt på skolen.

 

Jeg meldte mig til TIC-kurset, fordi jeg havde brug for at få noget styr på noget i forhold at give energi til arbejdet, uden jeg synes, at jeg fik nok energi tilbage. Samtidig har jeg også været i en proces med, hvad jeg selv kunne gøre for at få det bedre med at gå på arbejde. Og da du fortalte om, hvad compassion er, så ramte det noget i mig.

Jeg skal jo ikke tage elevernes problemer på mig

Her på skolen har vi mange elever med udfordringer og diagnoser, og det er noget, jeg forholder mig meget til. For jeg kan jo godt forstå deres problemer, men jeg kan ikke altid løse dem, og jeg skal jo ikke tage elevernes problemer på mig. 

De tanker havde jeg været i gang med at forholde mig til, og jeg kunne godt se, at compassion nok godt kunne hjælpe mig med at få sat skik på de tanker. Og det har kurset faktisk også hjulpet mig med. Særligt det med forskellen mellem empati og compassion, har jeg kunnet bruge.

Jeg er blevet mere bevidst, og jeg er også blevet gladere

Jeg tror nogle gange, at jeg uden at tænke over det, kommer til at overtage noget af det fra andre f.eks. eleverne, som du kalder for smerte – altså elevernes smerte. Og det skal jeg jo ikke. Jeg kan være forståelse og lytte til eleverne, men jeg kan jo ikke tage problemerne fra dem. Og det med at du sagde, at det skal jeg heller ikke …  jeg skal også passe på mig selv. Jeg skal også give compassion til mig selv, og det er også helt legalt. Jeg skal ikke kun give til andre, jeg skal også give til mig selv. Det var vigtigt for mig at få på plads.

Så når du spørger, hvad jeg har fået ud af kurset … ja, så er jeg blevet mere bevidst, og jeg er også blevet gladere. Ja, jeg er egentlig blevet endnu gladere for at være sammen med eleverne – på den her måde.

Når jeg tænker på, at jeg skal ind og undervise eleverne, er det blevet rarere at gå ind til dem

Noget der har ændret sig, er, at jeg er blevet meget bevidst om, at jeg i mit møde med de unge mennesker ikke vil skælde ud. Jeg har simpelthen besluttet mig for, at jeg ikke vil skælde ud. Jeg vil ikke skælde eleverne ud, og jeg vil heller ikke skælde mig selv ud.  

Jeg synes, at jeg taler pænt og ordentlig til eleverne, og jeg forventer, at de taler på samme måde til mig. Det virker også et langt stykke hen ad vejen. På den måde er det blevet en rarere hverdag. Også når jeg tænker på, at jeg skal ind og undervise eleverne, er det blevet rarere at gå ind til dem. Der er selvfølgelig bøvl nogle gange, men når jeg giver noget af mig selv, så synes jeg også, at de kan give mere, og så bliver det et mere respektfuldt møde.

Jeg kan også godt erkende, hvis jeg laver fejl, og det er også helt ok at lave fejl. Det kan jeg også sende videre til eleverne – de må gerne lave fejl, og det kan de lære af. Jeg lader også være med at blive så irriteret eller sur på mig selv.

Jeg har fået en bedre forståelse for hvem mine kolleger er

Det var dejligt at deltage i kurset. Det var faktisk rart at sidde der – sammen med jer andre. Også mere rart end jeg lige havde troet.  

Det at sidde sammen i det fællesskab, hvor vi fik skabt sådan en fortrolighed, og hvor vi talte om nogle ting, vi jo aldrig taler sammen om på lærerværelset, det var rart. Det gav også mig lyst til at sige noget – og jo ikke bare lyst til at sige hvad som helst, men til at sige noget, der har betydning for mig. 

Den der fortrolighed man kan sidde i, og som på en eller anden måde ender ud i sådan en venlighed over for hinanden, som man også kan tage med videre på lærerværelset – ikke fordi vi går og snakker om noget fra kurset, men fordi vi har delt noget sammen.

Jeg synes, at jeg har fået en bedre forståelse for hvem de andre – mine kolleger – er.

Noget af det der også var godt var, at du gav tid til stilhed. Der skulle ikke nødvendigvis siges noget hele tiden. Du spurgte måske om noget, og så var der lige tid til at tænke efter i stilhed. Det er jo også nødvenligt, hvis man gerne vil sige noget, der har betydning. Man skal lige have tid til at tænke sig om og mærke efter. Det kan jeg godt lide, så det synes jeg var dejligt.

Det er noget med at være mere mild og ikke så dømmende

Kurset har virkelig sat nogle ting på plads for mig. Det skete faktisk ret hurtigt. Den dag du forklarede forskellen på empati og compassion, var en øjenåbner for mig. Du satte nogle ord på noget, der var vigtigt for mig. Også den her tanke om at give kærlighed og opmærksomhed til andre og til sig selv … det er noget med at være mere mild og ikke så dømmende.

Her bagefter går jeg om minder mig selv om det hele tiden. Hvis jeg er i gang med at dømme andre – eller mig selv, så stopper jeg simpelthen mig selv. Jeg siger ”lad nu være med at bruge energien på det. Det er det ikke værd. Vær god ved dig selv i stedet for”.

 

“Når jeg har en regelmæssig meditationspraksis, får jeg en bedre nattesøvn, jeg bliver mere fokuseret, og jeg får mere ro.”

Læs her interview med underviser Lis Kidmose

“Det her kursus er klart noget af det mest relevante efteruddannelse, jeg har været på i de senere år af mit arbejdsliv.”

Læs her interview med lektor Pernille Bødker Frank

Træning i compassion for undervisere

“Når jeg har en regelmæssig meditationspraksis, får jeg en bedre nattesøvn, jeg bliver mere fokuseret, og jeg får mere ro.”

Interview med Lis Kidmose – Underviser, ordblindeunderviser på TH. Langs HF og VUC i Silkeborg.

Lis har sammen med kollegaer deltaget på et TIC-kursus, der i efterår/vinter   2022 blev afholdt på skolen.

 

Da jeg meldte mig til TIC-kurset, var jeg ikke helt sikker på, hvad jeg sagde ja til. Men jeg var nysgerrig på, om jeg kunne lære noget mere om mindfulness og compassion, end jeg allerede havde kendskab til. Og det synes jeg, at jeg har fået indfriet.

Jeg har tidligere fulgt nogle mindfulnesskurser og opdaget, at det er en metode, jeg kan bruge til at forholde mig til mine tanker på en anden måde, end jeg normalt har gjort. I perioder hvor jeg har været presset eller stresset op over noget – enten arbejdsmæssigt eller privat, har jeg kunnet bruge mindfulness som metode til at få mere ro på mine tanker. Det har virket rigtig godt for mig, men af en eller anden grund, var jeg kommet lidt væk fra at bruge den metode. Men nu er jeg i gang igen, og på TIC-kurset har vi lært flere forskellige slags meditationer, der har forskellige formål. Det kan jeg rigtig godt lide.

Hvad tager du med fra TIC-kurset?

Noget jeg i hvert fald tager med fra kurset, er, at de her værktøjer virker. Når jeg har en regelmæssig meditationspraksis, får jeg en bedre nattesøvn, jeg bliver mere fokuseret, og jeg får mere ro. Som underviser holder jeg ofte mange bolde i luften på én gang, og når jeg mediterer regelmæssigt, får jeg mere mental ro til at kunne håndtere dette.

Da jeg tog kurset, gik der nogle uger, før jeg kunne mærke virkningen af øvelserne. Men efter nogle uger faldt jeg ind i et flow, hvor jeg meget nemmere kunne mærke den ro og koncentration, som jeg kender fra tidligere, når jeg har praktiseret mindfulness. Det var dejligt at opleve, at der kom en effekt. Når jeg laver de her øvelser, kan jeg hurtigere slippe mine tanker og komme ind i den der dybe ro.

På TIC-kurset har vi trænet compassion i relation til os selv og til andre. Kan du bruge dette i forhold til dit arbejde?  

Ja, jeg kan bruge det på den måde, at jeg er blevet bedre til at passe på mig selv følelsesmæssigt. Hvis jeg for eksempel taler med en elev, der har oplevet noget svært, kan jeg bedre blive på min egen banehalvdel. 

Der var et konkret eksempel forleden dag, hvor jeg lagde mærke til det. Jeg havde en samtale med en elev, der havde det meget svært, og i den samtale formåede jeg i højere grad end tidligere, ikke at blive alt for følelsesmæssigt involveret – men lige blive på min egen banehalvdel. På den måde har kurset helt sikkert sat nogle tankeprocesser i gang, som jeg meget konkret kan bruge i relation til eleverne.

Vi har trænet at give selvomsorg og compassion til os selv. Hvordan oplevede du det?

Ja, det var til en start meget provokerende for mig, at skulle koncentrere mig om mig selv. Det at yde omsorg for mig selv, gav mig en indre modstand.  At jeg skulle tænke på mig selv, faldt ikke så let for mig. Men det satte nogle tanker i gang hos mig, for både privat som mor og på mit arbejde, har jeg min omsorgs-del i brug på daglig basis. 

Man bruger meget sig selv, når man underviser. Det er nok meget sundt at være mere opmærksom på hvornår og hvordan, man fylder på sig selv. Det billede med at man selv skal tage iltmasken på, før man hjælper andre, har jeg tænkt meget på. For det er jo rigtigt, og her kan mindfulness og compassion være et værktøj til at kunne mærke, hvad man egentlig har brug for.

Hvordan har det været at deltage i kurset sammen med dine kollegaer?

Jeg føler sådan en forbundethed med de kollegaer, jeg har taget kurset sammen med. Det er ikke fordi, at vi har talt en masse om kurset undervejs og bagefter. Vi havde også fået at vide, at der skulle være tavshedspligt omkring det, vi delte med hinanden på kurset, så vi har ikke talt en masse om det på lærerværelset. Det var trygt at være sammen mine kollegaer, og den aftale vi havde sammen omkring tavshedspligt, er jeg sikker på, ikke er blevet brudt. Det er jo vigtigt, når man skal have en ærlig dialog med hinanden. Det var faktisk rigtig fint. 

Jeg føler en eller anden forbundethed med dem, jeg har været på kursus med. Man møder hinanden på en anden måde nu. Man smiler lige til hinanden, og der er en anden indforståethed.

Jeg har været utrolig glad for kurset. Du er en god underviser, og jeg er meget tryg ved dig. Det er faktisk ret vigtigt – især på et kursus som det her. Jeg kunne rigtig godt lide, at der var god plads til refleksion og til lige at vende noget med sig selv, inden man skulle sige noget. Der var en ro omkring det hele og god tid til at fordybe sig. Det var virkelig fint. Så mange tak.

 

“Det her kursus er klart noget af det mest relevante efteruddannelse, jeg har været på i de senere år af mit arbejdsliv.”

Læs her interview med lektor Pernille Bødker Frank

“Når jeg tænker på, at jeg skal ind og undervise eleverne, er det blevet rarere at gå ind til dem.” 

Læs her interview med lektor Per Krog

Compassion træning for gymnasielærere

“Det her kursus er klart noget af det mest relevante efteruddannelse, jeg har været på i de senere år af mit arbejdsliv”

Interview med Pernille Bødker Frank – Lektor, SPS-lærer, kassekoordinator på TH. Langs HF og VUC i Silkeborg.

Pernille har sammen med kollegaer deltaget på et TIC-kursus, der i efterår/vinter   2022 blev afholdt på skolen.

 

Jeg meldte mig til TIC-kurset, fordi jeg er nysgerrig på, hvordan jeg kan få mindfulness og compassion ind i mit professionelle liv.

Med den elevgruppe vi har på skolen, er man meget ’på’ i relationerne, og man er ofte vidne til nogle svære livshistorier. Så jeg meldte mig til kurset for at få nogle redskaber til at håndtere dette.

Nogle af de udfordringer jeg møder på mit arbejde, er i de én til én relationer, jeg har i undervisningen og særligt i mit arbejde som SPS-lærer og som klassekoordinator. Her har jeg eleverne på tomandshånd, og er ofte vidne til de udfordringer og genvordigheder, eleverne har i deres hverdagsliv. De kan være enormt hårdt ramt af f.eks. en diagnose eller af svære livsomstændigheder. 

Det kan godt være tunge sager, og jeg har gennem en årrække øvet mig på ikke, at skulle fikse elevernes udfordringer, men i stedet at kunne rumme det ubehag og de udfordringer, de står med i skolen – eller i livet generelt.

Jeg er blevet bedre til at bevare roen – i stedet for bare at køre op

Helt konkret har jeg taget det med fra kurset, at i situationer hvor jeg bliver lidt presset og pulsen lige ryger op, er jeg blevet bedre til at bevare roen – i stedet for bare at køre op. Det giver mig mulighed for lige at trække vejret og tænke mig om i pressede situationer.

I forhold til mit arbejde med eleverne, har kurset støttet mig i en større bevidsthed om, at jeg jo ikke altid kan løse elevernes udfordringer, men at jeg godt kan lytte til dem og bare være med det ubehag eller de udfordringer, de oplever – uden jeg skal tage det på mig. Det gør, at jeg ikke tager så meget med hjem, som jeg nogle gange har gjort.

Praksis giver noget ro og udvider rummet for glæde

Jeg synes også, at jeg har fået et større mod til vise sårbarhed og til at vise mine egne børn og eleverne, at vi jo alle sammen er uperfekte. Man kommer jo til kort en helt masse gange her i livet, og at turde at stå ved det er på en måde et opgør med den her perfekthedskultur, vi jo alle sammen kæmper med. Det er vigtigt – både som forælder og som lærer.

På kurset har vi øvet at praktisere venlighed og loving-kindness meditationer, og det kan jeg rigtig godt lide. Bare lige at få snuden lidt ud af mit eget spor og i stedet få øje på, at andre mennesker også oplever opture og nedture, og at vi kan ønske noget godt for hinanden. 

Det løfter mig, og den praksis giver mig noget ro, og udvider rummet for glæde. At jeg kan ønske det samme for andre, er en fantastisk praksis.

Det kan trænes, hvad vi giver vores opmærksomhed

På kurset har vi også haft fokus på vores opmærksomhed, og jeg er blevet nysgerrig på, at det kan trænes, hvad vi giver vores opmærksomhed. Hvad er det, vi tillader os selv at blive optaget af, når vi f.eks. bliver grebet af at se på skærme? Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med eleverne om. Jeg synes, at det er bekymrende, at eleverne ikke er mere kritiske omkring, hvad de giver deres opmærksomhed.

Kurset har givet mig et nyt kollegialt perspektiv

Det har været fedt at være sammen med mine kollegaer omkring kurset, fordi det har givet os mulighed for at opleve hinanden på en anden måde, end vi plejer på arbejdet. Det er som om, man lige får nogle andre perspektiver på sine kollegaer. De bliver ligesom nogle hele mennesker i stedet for bare nogle daglige samarbejdsrelationer. Kurset har givet mit et nyt kollegialt perspektiv.

Det her kursus er klart noget af det mest relevante efteruddannelse, jeg har været på i de senere år af mit arbejdsliv

Jeg vil anbefale andre kolleger at tage kurset, for det her kursus er klart noget af det mest relevante efteruddannelse, jeg har været på i de senere år af mit arbejdsliv. Kurset adskiller sig fra andre efteruddannelse, vi bliver tilbudt, fordi det vi lærer på det her kursus, kan bruges meget bredt i alle relationer – både i forhold til eleverne, kollegaer, ens egne børn og familie og også i forhold til en selv.

Det at skolen har prioriteret, at vi har fået lov til at få denne mulighed, er ret unikt.

Nu er kurset slut, men vi har fået alt materialet fra kurset, som vi nu kan dykke mere ned i og bruge i det tempo, der nu passer én bedst. Det gør kurset meget brugbart efterfølgende.

 

“Når jeg har en regelmæssig meditationspraksis, får jeg en bedre nattesøvn, jeg bliver mere fokuseret, og jeg får mere ro.”

Læs her interview med underviser Lis Kidmose

“Når jeg tænker på, at jeg skal ind og undervise eleverne, er det blevet rarere at gå ind til dem.” 

Læs her interview med lektor Per Krog

Compassion

Træning i Compassion kan øge trivsel og forebygge stress, empati-udmattelse og udbrændthed

Træning i compassion kan forebygge følelsesmæssig belastning, arbejdsrelateret stress og udbrændthed hos sundhedsprofessionelle.

Compassion betyder at træne evnen til at møde de svære daglige situationer med medfølelse og venlig omsorg for patienter, kollegaer, sig selv og ens nærmeste.

Når du træner compassion lærer du metoder til at møde andre menneskers smertefulde situation
med medfølelse, uden det tynger og slider for meget på dine egne ressourcer.

Lektor i psykologi: det er en livskrise

Når vi oplever ufrivillig barnløshed, oplever vi typisk tab, traume, sorg, meningsløshed og en oplevelse af kontroltab. Vi rammes på selvværdet, og vores relationer påvirkes negativt – især de relationer, der er mest betydningsfulde for os.

Gravid efter fertilitetsbehandling

Når du er blevet gravid efter fertilitetsbehandling, har forløbet op til graviditeten, ofte været præget af tunge bekymringer og svære føleler. 

For mange er det en livskrise at gennemgå et fertilitetsforløb, og den krise stopper ikke nødvendigvis fra den ene dag til den anden. Heller ikke selvom du har nået målet: to streget på en graviditetstest.

Fertilitet

Stress, fertilitet og ufrivillig barnløshed

Vi har ikke et helt klart svar på hvordan stress og ufrivillig barnløshed hænger sammen.
Men vi kan efterhånden sige ret klart, at ufrivillig barnløshed medfører en stigning i psykiske belastningsreaktioner som depression, angst og stress. Og når vi sætter alt ind for at afhjælpe disse belastningsreaktioner, øges chancen for graviditet med op mod 50 %.

Fertilitet

Bekymringer og tanker: sådan kan du skabe større ro

Når du tumler med svære tanker og følelser, kan det i første omgang hjælpe dig at skrive om det. Den Amerikanske forsker James Pennebaker står bag spændende forskning, der viser, hvordan skiveprocesser kan hjælpe os med at få det bedre, når vi undersøger vores følelser gennem skrift.
Jeg har lavet en øvelse til dig her.