Træning i compassion

Videnskabeligt 8-ugers kursus

Styrker mental sundhed og trivsel

Mindsker stress, angst, depression og udbrændthed

Du kan træne din mentale sundhed med compassion

Compassion er at reagere med venlighed og omsorg, når du møder noget der er svært hos dig selv eller hos andre.

 

Compassion er en evne du kan træne. Med det videnskabelige 8-ugers kursus TIC lærer du en systematisk metode, hvor du kan øge din mentale sundhed, trivsel og glæde samt mindske stress, angst, depression, udbrændthed og empati-udmattelse.

Compassion hjælper dig til at have modet og indre styrke til at være med smerte og lidelse, når livet er svært. Det kan både være hos dig selv, dine nærmeste eller på dit arbejde. 

Med træning af compassion lærer du at rumme og regulere svære følelser, og du udvikler redskaber og færdigheder til at passe godt på dig selv og indgå i gode relationer til andre mennesker.

Forskning peger på at træning i compassion nedsætter:

Forskning peger på at træning i compassion øger:

Hvem kan med fordel træne compassion?

Træning i compassion er for alle der ønsker at styrke mental sundhed og øge glæde og trivsel.

Når du træner compassion, træner du evnen til at rumme svære følelser med venlig omsorg for dig selv, dine kære og andre mennesker.  

Hvis du på dit arbejde møder lidelse, kan du have særlig gavn af compassion-træning.  Træning i compassion er derfor særlig relevant for mennesker er arbejder med mennesker som fx behandlere, sygeplejersker, læger, psykologer og andre der dagligt møder lidelse. 

Forskning viser, at træning i compassion nedsætter risiko for arbejdsrelateret stress, udbrændthed og empati-udmattelse for sundhedsprofessionelle. Det kan du læse mere om her.

Er du i dit privatliv pårørende til mennesker med sygdom eller andre svære udfordringer i deres liv, viser ny dansk forskning, at du også kan have stor glæde af compassion-træning.

De metoder og evner, som du tilegner dig, kommer dig til gode på arbejdet såvel som i dit privatliv. Evnen til at passe på dig selv og indgå i relationer på en hensigtsmæssig måde er noget, du kan bruge både arbejdsmæssigt og privat. 

 

TIC-kursus et 8 ugers videnskabeligt program til træning i compassion

TIC står for træning i compassion og er et videnskabeligt 8-ugers kursus med ugentlige sessioner af 2 timers varighed, som indeholder undervisning i en gruppe, diskussioner og små gruppe øvelser.  Undervisningen foregår i grupper på 10 – 20 personer.

Derudover er der hjemmearbejde á ca. 20 – 25 minutters varighed. Hjemmearbejdet hjælper til at integrere compassion i dagligdagen og opbygge en regelmæssig træning i compassion.

Kurset i compassion er udviklet ved Aarhus Universitet, Dansk Center for Mindfulness. Kurset er udviklet på baggrund af de mange års erfaring, som centret har med at undervise Compassion og Mindfulness-baseret træning samt de erfaringer og forskningsresultater, der her er opnået

Læs mere om TIC-kurset her: Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

 

Sådan er TIC- kurset bygget op:

Uge 1

Compassion og mindfulness

Compassion og mindfulness: Det, du gør, har en betydning

Vi lægger grundstenen for vores compassion-træning. Vi undersøger vores opmærksomhed – hvor er den henne, hvad har den gang i, og er den dømmende eller vurderende? Vi træner at blive opmærksomme ved hjælp af åndedrættet. Denne opmærksomhed skal hjælpe os til at opdage vores egen og andres lidelse.

___

Uge 2

Bevidsthed om kroppen

Bevidsthed om kroppen: Hvordan føles dit hjerte?

Vi arbejder videre fra sindet og tager hele kroppen med – særligt med fokus på det fysiske område ved hjertet og på at begynde at mærke og forstå kroppen indefra-ud. Vi undersøger, om vi kan opdage, at der er compassion overalt. Hvad sker der, når vi arbejder og møder os selv og omverden ud fra hjertet?

___

Uge 3

Empatisk lidelse vs. compassion

Empatisk lidelse vs. compassion: Du bliver glad af at give

Vi undersøger forskellen mellem empatisk lidelse og compassion. Hvad sker der, når vi bliver overvældet af lidelse i os selv eller andres lidelse, og hvad sker der, når vi møder selvsamme lidelse med compassion i stedet for? Hvad vil det sige at give compassion og kærlig venlighed?

___

Uge 4

At være min egen bedste ven

At være min egen bedste ven: Transformer dårlige omstændigheder til læring

Vi arbejder videre med at undersøge, hvad det vil sige at være sin egen bedste ven. Hvordan ser det egentligt ud, og hvad gør man? Kan man give kærlig venlighed til sig selv, og kan man tage imod det?

___

Uge 5

Compassion for mig selv

Compassion for mig selv: Gør hele livet til din compassion-praksis/træning

Vi undersøger, hvad der sker, når man begynder at give compassion til sin egen lidelse. Hvilke barrierer er der, hvad gør man, hvad hvis man gerne vil, men ikke mener, man kan? Dette er nogle af de facetter, vi vil undersøge nærmere

___

Uge 6

Fælles medmenneskelighed

Fælles medmenneskelighed: Det kunne lige så godt være dig

Vi kigger nærmere på, om man kan give compassion til mennesker, man ikke kender? Kan man give compassion til mennesker, man ikke bryder sig om, eller som har gjort en fortræd? Kan man give compassion til mennesker, som er så anderledes end en selv, at man tænker, at man intet har tilfælles? Kan vi overhovedet forstå, at vi er ens?

___

Uge 7

Aktiv compassion

Aktiv compassion: Relationer er en disciplin

Vi undersøger, hvad aktiv compassion betyder for os hver især. Hvordan ser det ud for os individuelt – hvordan gør man? Hvad kan vi hver især gøre for at ændre systemer og strukturer i vores samfund, i verden, som ikke er hensigtsmæssige? Skal vi?

___

Uge 8

Dedikation

Dedikation: Lev med lethed i en vanvittig verden

Afslutning. Hvad har jeg lært, hvad tager jeg med mig, og hvor vil jeg starte?

 

Sådan kommer du med på TIC-kurset:

Herunder kan du følge med i datoer for kommende kurser. 

Pris for et TIC-kursus er 4.594 kroner (jeg følger samme priser som Århus Universitet, hvor jeg også underviser).

Jeg afholder også TIC- kurser og kortere workshops  på arbejdspladser.

Ønsker du at høre mere om muligheden for kurser eller workshops på din arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte mig.

Har du spørgsmål så kontakt mig på tlf.: 61464303 eller mail: liseholck@outlook.dk

TIC-kursus for mennesker der gennemgår fertilitetsbehandling og/eller graviditetstab

Kurset er støttet af Velliv Foreningen og afholdes i samarbejde med Dansk Center for Infertilitet og Graviditetstab.
 

Det er gratis at deltage og kurset afholdes online over Zoom

Ved tilmelding bedes du sende en kort beskrivelse af din motivation for at deltage. Send din til mail: liseholck@outlook.dk

Kurset er følgende mandage fra kl. 16.00 – 18.00:

19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10.

I samarbejde med:

TIC-kursus for Gymnasieskolernes lærerforening

For mere information om kurset og tilmelding se her: Gymnasieskolernes lærerforening
 

Kurset afholdes online over Zoom  følgende onsdage fra kl. 16.00 – 18.00: 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 23/10, 30/10

I samarbejde med:

Gymnasieskolernes Lærerforening

Din underviser

Jeg hedder Lise og er uddannet compassion-underviser ved Aarhus Universitet, Dansk Center for Mindfulness, hvor jeg også har undervist i compassion. Desuden har jeg en internationel certificering som underviser i compassion, og så er jeg lektor i psykologi og cand.pæd.pæd.psyk. 

Jeg har specialiseret mig i compassion-træning til professionelle, fordi compassion er en helt afgørende evne for alle os, der arbejder med mennesker. 

Når vi træner compassion, lærer vi nemlig metoder til at møde andre menneskers smerte og lidelse med medfølelse, uden det tynger og slider for meget på vores ressourcer.

På den måde kan vi passe godt på os selv – og styrke nærvær og kontakt til de mennesker vi arbejder med. Forskning viser også, at compassion-træning til sundhedsprofessionelle øger arbejdsglæden og mindsker risiko for at blive empati-træt eller udbrændt. 

I mit eget arbejdsliv er compassion et helt afgørende redskab til at styrke nærvær og kontakt til mine klienter og til at sikre mig, at jeg passer rigtig godt på mig selv.

Jeg har egen praksis, hvor jeg primært beskæftiger mig  med psykologisk rådgivning indenfor områder, der vedrører de psykiske og sociale aspekter af fertilitet, graviditet og barn efter et fertilitetsforløb. 

Du kan lære mig lidt bedre at kende ved at læse om mig her

Du er også altid velkommen til at ringe på telefon 61 46 43 03 eller maile mig på liseholck@outlook.dk

Psykolog fertilitet

Det siger tidligere deltagere:

“Jeg vil anbefale kurset til andre, for jeg tror, alle kunne have godt af at prioritere sig selv.”

Det jeg særligt tager med fra TIC-kurset er: en opmærksomhed på min vejrtrækning, som et redskab til at bevare og skabe ro og lethed i hverdagen og i hårde perioder. Bevidsthed om, hvordan mindfulness kan støtte og hjælpe mig. En meget lettere vej til selvkærlighed og kærlig venlighed. En opmærksomhed på, hvordan sårbarhed, lidelse og frygt er uundgåelige faktorer og faktisk nødvendige dele af livet. Særligt ift. vejen til og livet med kærlighed.

Som undeviser er Lise rolig, behagelig og let at forstå og fornemme.

Jeg vil anbefale kurset til andre, for jeg tror, at alle kunne have godt at at prioritere sig selv. Kærlig venlighed er en gave at have fået ind i mit liv. 

Tusind tak for dit engagement, Lise. Jeg er meget taknemmelig over, at have fået en mulighed for at deltage. Tak tak tak!

Sanne, 2023 – deltager på TIC-kursus

“Jeg vil varmt anbefale kurset til andre, der har brug for hjælp til at mærke sig selv, og få en større forståelse af hvilke mekanismer, der påvirker os på forskellig vis.”

Jeg meldte mig til compassion-kurset, fordi jeg manglede en vigtig balance mellem mit professionelle jeg og mit private jeg. Oplevelsen af manglende energi og arbejdsglæde blev simpelthen for stor. Det har jeg kæmpet med i nogle år, og hvis jeg skulle fortsætte som folkeskolelærer, skulle jeg have nogle værktøjer til at komme ud af den ubalance.

Kurset har givet mig bevidsthed om, hvad jeg bruger min energi på. Om det er min egen eller andres lidelse. Og at det faktisk ikke er op til mig at redde alle 😊

Der er mange nuancer i alt det, vi har været igennem på kurset, og jeg arbejder stadig på at knække koden indenfor dele af det. Jeg lytter stadig til de links, vi har modtaget, og læser de citater du har sendt.

En af de ting, der står tydeligst, er ønsket om at leve med lethed. Det bliver der også stadig arbejdet på.

Min opmærksomhed omkring hvad der giver energi, og hvad der tærer, er også blevet vakt.

Jeg vil varmt anbefale kurset til andre, der har brug for hjælp til at mærke sig selv, og få en større forståelse af hvilke mekanismer, der påvirker os på forskellig vis.

Maj Britt, folkeskolelærer, 2022 – deltager på TIC-kursus

“Egenomsorgen jeg har lært,  giver mig plads til ikke at blive så tabt i mit fertilitetsforløb.”

Det jeg særligt tager med fra TIC-kurset er, at jeg er nødt til at give mig selv noget mere omsorg. Hvordan den omsorg defineres kan være forskellig, men jeg skal tale pænere til mig selv, jeg skal tillade mig selv at mærke min krop selvom det gør så fucking ondt, at gå igennem det her, at det nogen gange er helt ubærligt. At tvinge egenomsorg ind i min hverdag gør ikke sorgen mindre, men det giver plads til at jeg ikke blive så “tabt” i det her. Det bedste ved kurset var fællesskabet og den faglige viden.

Som undeviser er Lise; omsorgsfuld, tålmodig, dygtig til at formidle.

Jeg vil anbefale kurset til andre for fællesskabet, og fordi det er så vigtigt at passe på sig selv og give sig selv plads og omsorg, når livet er svært.

Josephine, 2023 – deltager på TIC-kursus

“Det jeg især tager med fra forløbet er konkrete redskaber til at være omsorgsfuld overfor mig selv.”

En større indsigt i hvordan jeg kan være omsorgsfuld overfor mig selv. Og en breder forståelse af hvad selvomsorg er. Samt helt konkrete værktøjer, som jeg allerede bruger i min hverdag.

Det bedste ved kurset var; tillidsrummet, og oplevelsen af at man ikke er alene i en svær situation.

Som underviser er Lise rummelig, rolig og anerkendende.

Jeg vil helt sikkert anbefale kurset til andre. Det er godt med fællesskab og man får konkrete værktøjer.

Majse, 2023 – deltager på TIC-kursus

“Jeg vil anbefale kurset til andre barnløse eller hvis man har været gennem et fertilitetsforløb.”

Det jeg særligt tager med mig fra forløbet er: selvomsorg og en samtalegruppe med en masse gode kvinder, hvor vi alle har oplevet det samme. En bevidsthed om at være sødere ved mig selv og redskaberne til en omsorgsmeditation.

Lise var meget dygtig og god til at få samlet gruppen så alle fik taletid. Hun holdt lange pauser så alle fik sagt lidt. God gennemgang af meditationerne. Som underviser er Lise en dygtig og lyttende person. Venlig og med et godt overblik. Hendes undervisning var vel planlagt og med mange små øvelser og meditationer, som satte tankerne igang.

Jeg vil altid anbefale kurset til andre. Hvis man sidder i samme situation som os, barnløs eller har været igennem et længerevarende fertilitetsforløb, giver det god mening at være en del af dette TIC-kursus.

Sidsel, 2023 – deltager på TIC-kursus

“Jeg er i tvivl om hvor sundt mit mentale helbred havde været nu, hvor vi igen er startet i behandling, hvis jeg ikke forinden havde deltaget i dette kursus.”

Før kurset havde jeg et udfordrende forhold til mine følelser efter to tab og et fertilitetsforløb som min krop oplevede som et overgreb. Mine følelser var som en knude der ikke kunne gå op. Kurset har givet mig nogle redskaber, så jeg roligt kan filtre knuden op, for på den måde placere og anerkende mine oplevelser, sorg, frustration, og samtidig de den håb og glæde som også er i mit liv. 

Det som jeg særligt tager med mig er konkrete redskaber til at navigere bevidstheden til kroppen gennem vejrtrækningen og til at tage hånd om mine følelser på en omsorgsfuld måde. Tak fordi kurset var en mulighed. Jeg er i tvivl om hvor sundt mit mentale helbred havde været nu, hvor vi igen er startet i behandling, hvis jeg ikke forinden havde deltaget i dette kursus.

Tak Lise, for din rolige og anerkendende tilgang. Du formåede at skabe et intimt rum, hvor det var i orden at opleve og gøre det som man hver især havde brug for.

Jeg vil klart anbefale kurset til andre.

Martha, 2023 – deltager på TIC-kursus

“Kurset har bidraget med et indblik i, hvordan jeg selv kan anvende Mindful Compassion øvelser i min hverdag.”

Jeg kan varmt anbefale et kursus i Compassion hos Lise Holck Jørgensen. Lise fremstår meget professionel og kompetent og får skabt en god stemning og tryg ramme om kurset.  Kurset har bidraget med et indblik i, hvordan jeg selv kan anvende Mindful Compassion øvelser i min hverdag, men også inspireret mig til at søge yderligere viden om Compassion – jeg har efterfølgende tilmeldt mig en 2. årig specialistuddannelse i Compassionfokuseret terapi”

Christina Damkier, MindPraxis,  2022 – deltager på TIC-kursus

Mere om compassion

TIC-kurset er udviklet ved Aarhus Universitet, Dansk Center for Mindfulness.

Kurset er udviklet på baggrund af de mange års erfaring, Dansk Center for Mindfulness har med undervise i compassion og mindfulness-baseret træning.

Kurset er udviklet som et program, der giver en god introduktion til træningen af compassion og kærlig venlighed for os selv, vores kære og andre mennesker i verden, og kombinerer traditionelle buddhistiske compassion-praksisser med vestlig psykologisk tænkning og forskning.

Formålet med træning af compassion er mere end bare at mærke empati, tolerere svære følelser eller at bekymre sig for et andet menneske. Træning af compassion hjælper os til at have modet og styrken til at være med smerte og lidelse, når livet er svært. Både hos os selv og andre. Compassion-træningen giver os aktive redskaber til at vide, hvad vi skal eller kan gøre, når vi møder lidelse.

Når vi træner compassion, træner vi evnen til at møde de svære daglige situationer, som alle mennesker oplever, med compassion og med venlig omsorg for os selv, vores kære og andre mennesker. Vi undersøger, hvilke barrierer der kan opstå i vores træning, og vi træner evnen til at se og forstå, at vi som mennesker er meget mere ens, end vi er forskellige.

Den røde tråd igennem kurset er, at vi begynder at få en fornemmelse og forståelse for, at vi har muligheden og evnen til at træne vores egen mentale sundhed på en hensigtsmæssig måde. Med tiden kan det medføre, at vi kan bidrage til de problematikker, der er i vores samfund fra et sted i os selv af compassion og medmenneskelighed. 

Arbejdsmæssigt er compassion-træning relevant for sundhedspersonale (fx sygeplejersker, læger og psykologer) eller ledere, da de dagligt møder lidelse. Er du i dit privatliv pårørende til mennesker med sygdom eller andre svære udfordringer i deres liv, kan du også have stor glæde af compassion-træning.