Compassion træning for gymnasielærere

“Det her kursus er klart noget af det mest relevante efteruddannelse, jeg har været på i de senere år af mit arbejdsliv”

Interview med Pernille Bødker Frank – Lektor, SPS-lærer, kassekoordinator på TH. Langs HF og VUC i Silkeborg.

Pernille har sammen med kollegaer deltaget på et TIC-kursus, der i efterår/vinter   2022 blev afholdt på skolen.

 

Jeg meldte mig til TIC-kurset, fordi jeg er nysgerrig på, hvordan jeg kan få mindfulness og compassion ind i mit professionelle liv.

Med den elevgruppe vi har på skolen, er man meget ’på’ i relationerne, og man er ofte vidne til nogle svære livshistorier. Så jeg meldte mig til kurset for at få nogle redskaber til at håndtere dette.

Nogle af de udfordringer jeg møder på mit arbejde, er i de én til én relationer, jeg har i undervisningen og særligt i mit arbejde som SPS-lærer og som klassekoordinator. Her har jeg eleverne på tomandshånd, og er ofte vidne til de udfordringer og genvordigheder, eleverne har i deres hverdagsliv. De kan være enormt hårdt ramt af f.eks. en diagnose eller af svære livsomstændigheder. 

Det kan godt være tunge sager, og jeg har gennem en årrække øvet mig på ikke, at skulle fikse elevernes udfordringer, men i stedet at kunne rumme det ubehag og de udfordringer, de står med i skolen – eller i livet generelt.

Jeg er blevet bedre til at bevare roen – i stedet for bare at køre op

Helt konkret har jeg taget det med fra kurset, at i situationer hvor jeg bliver lidt presset og pulsen lige ryger op, er jeg blevet bedre til at bevare roen – i stedet for bare at køre op. Det giver mig mulighed for lige at trække vejret og tænke mig om i pressede situationer.

I forhold til mit arbejde med eleverne, har kurset støttet mig i en større bevidsthed om, at jeg jo ikke altid kan løse elevernes udfordringer, men at jeg godt kan lytte til dem og bare være med det ubehag eller de udfordringer, de oplever – uden jeg skal tage det på mig. Det gør, at jeg ikke tager så meget med hjem, som jeg nogle gange har gjort.

Praksis giver noget ro og udvider rummet for glæde

Jeg synes også, at jeg har fået et større mod til vise sårbarhed og til at vise mine egne børn og eleverne, at vi jo alle sammen er uperfekte. Man kommer jo til kort en helt masse gange her i livet, og at turde at stå ved det er på en måde et opgør med den her perfekthedskultur, vi jo alle sammen kæmper med. Det er vigtigt – både som forælder og som lærer.

På kurset har vi øvet at praktisere venlighed og loving-kindness meditationer, og det kan jeg rigtig godt lide. Bare lige at få snuden lidt ud af mit eget spor og i stedet få øje på, at andre mennesker også oplever opture og nedture, og at vi kan ønske noget godt for hinanden. 

Det løfter mig, og den praksis giver mig noget ro, og udvider rummet for glæde. At jeg kan ønske det samme for andre, er en fantastisk praksis.

Det kan trænes, hvad vi giver vores opmærksomhed

På kurset har vi også haft fokus på vores opmærksomhed, og jeg er blevet nysgerrig på, at det kan trænes, hvad vi giver vores opmærksomhed. Hvad er det, vi tillader os selv at blive optaget af, når vi f.eks. bliver grebet af at se på skærme? Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med eleverne om. Jeg synes, at det er bekymrende, at eleverne ikke er mere kritiske omkring, hvad de giver deres opmærksomhed.

Kurset har givet mig et nyt kollegialt perspektiv

Det har været fedt at være sammen med mine kollegaer omkring kurset, fordi det har givet os mulighed for at opleve hinanden på en anden måde, end vi plejer på arbejdet. Det er som om, man lige får nogle andre perspektiver på sine kollegaer. De bliver ligesom nogle hele mennesker i stedet for bare nogle daglige samarbejdsrelationer. Kurset har givet mit et nyt kollegialt perspektiv.

Det her kursus er klart noget af det mest relevante efteruddannelse, jeg har været på i de senere år af mit arbejdsliv

Jeg vil anbefale andre kolleger at tage kurset, for det her kursus er klart noget af det mest relevante efteruddannelse, jeg har været på i de senere år af mit arbejdsliv. Kurset adskiller sig fra andre efteruddannelse, vi bliver tilbudt, fordi det vi lærer på det her kursus, kan bruges meget bredt i alle relationer – både i forhold til eleverne, kollegaer, ens egne børn og familie og også i forhold til en selv.

Det at skolen har prioriteret, at vi har fået lov til at få denne mulighed, er ret unikt.

Nu er kurset slut, men vi har fået alt materialet fra kurset, som vi nu kan dykke mere ned i og bruge i det tempo, der nu passer én bedst. Det gør kurset meget brugbart efterfølgende.

 

“Når jeg har en regelmæssig meditationspraksis, får jeg en bedre nattesøvn, jeg bliver mere fokuseret, og jeg får mere ro.”

Læs her interview med underviser Lis Kidmose

“Når jeg tænker på, at jeg skal ind og undervise eleverne, er det blevet rarere at gå ind til dem.” 

Læs her interview med lektor Per Krog