Ufrivillig barnløshed

En undersøgelse fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital viser, at psykologisk behandling for par i behandling for ufrivillig barnløshed kan hjælpe med at håndtere stress, depression og angst og måske øge chancen for at blive gravid.

Et voksende antal par oplever ufrivillig barnløshed, og antallet af behandlinger for barnløshed er steget med ca. 60 % i løbet af det seneste årti. Behandlinger for barnløshed som insemination, hormonbehandling og/eller reagensglasbefrugtning er for langt de fleste en stor følelsesmæssig og fysisk belastning. 

Desværre påvirkes livskvaliteten i sådan en grad, at det for mange resulterer i stresstilstande, depression og angst.

Graviditet påvirkes af et kompliceret samspil mellem fysiske og psykiske forhold og nyere forskning peger på, at stress og depression kan have en negativ indflydelse på chancen for at blive gravid. 

Denne viden har givet anledning til at undersøge betydningen af psykologisk behandling for par i behandling for barnløshed.

Psykologisk behandling hjælper

I en undersøgelse har forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet fundet, at psykologisk behandling både kan hjælpe ufrivilligt barnløse par til bedre at håndtere de psykologiske problemstillinger i forbindelse med barnløshed – samt medvirke til at forbedre chancen for at blive gravid i forbindelse med behandling for barnløshed.

Undersøgelsen er blevet offentliggjort i det internationale tidsskrift BMJ Open. Forskerne har i et såkaldt meta-studie analyseret resultaterne af i alt 39 undersøgelser, som har undersøgt virkningen af psykologisk behandling over for psykosociale problemstillinger som stress, depression og bekymring blandt par i behandling for barnløshed – samt virkningen på chancen for at blive gravid i forbindelse med behandlingen.

Meta-studiet er baseret på resultater fra mere end 3400 ufrivilligt barnløse patienter. Overordnet set viser resultaterne af analyserne, at psykologisk behandling har en positiv virkning overfor de psykiske konsekvenser af barnløshed.

Især kvinderne lader til at have gavn af psykologisk behandling, siger en af forskerne bag studiet, psykolog Yoon Frederiksen fra Enheden for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi på Aarhus Universitetshosptial og Aarhus Universitet.

Resultaterne viste desuden, at chancen for at blive gravid blev øget med ca. 50 %, hvis patienten havde modtaget psykosocial behandling

og ser man nærmere på virkningsmekanismen, viste det sig, at det var gennem reduktionen af angst at graviditetschancen øgedes.

Overlæge, dr.med., Jakob Ingerslev, Fertilititetsklinikken ved Aarhus Universitetshospital, som også har medvirket til undersøgelsen, pointerer, at psykosocial behandling efterspørges af mange i behandling for ufrivillig barnløshed, og kan tænkes at være til gavn for den gruppe af barnløse, der dagligt står ansigt til ansigt med et stort ønske om et barn, men præget af uvisheden om, hvorvidt det nogensinde lykkes.

Patientforeningen Landsforeningen For Ufrivilligt Barnløse (LFUB) medgiver at psykosocial støtte undervejs i et behandlingsforløb er noget patienterne efterspørger. Derfor er det positivt at et meta-studie nu viser, at psykologisk behandling vil kunne hjælpe mange til at håndtere den stress der er forbundet med ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling, og ser frem til at kunne formidle denne viden videre til vores medlemmer, siger formand for LFUB Dorthe Knudsen.

Hentet fra :

https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv-2015/juli/det-hjalper-at-tale-om-ufrivillig-barnloshed/

Reference til originalartiklen: Frederiksen Y, Farver-Vestergaard I, Skovgård NG, Ingerslev HJ, Zachariae R. Efficacy of psychosocial interventions for psychological and pregnancy outcomes in infertile women and men: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open [Internet]. 2015 Jan 28 [cited 2015 Jan 30];5(1):e006592. Available from: http://bmjopen.bmj.com/content/5/1/e006592.full?keytype=ref&ijkey=IA4TmjHpWY ggd1H Kontaktoplysninger: Yoon Frederiksen Cand.psych., ph.d.-stud., Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykolo