Gravid efter fertilitetsbehandling

Af Lise Holck | lektor i psykologi | Cand.pæd.pæd.psyk.

Gravid

Når du er blevet gravid efter fertilitetsbehandling har forløbet op til graviditeten, ofte været præget af tunge bekymringer og svære føleler. 

For mange er det en livskrise at gennemgå et fertilitetsforløb, og den krise stopper ikke nødvendigvis fra den ene dag til den anden. Heller ikke selvom du har nået målet: to streget på en graviditetstest.

Samtidig med at du hilser et nyt lille liv velkommen, og gøre dig klar til at blive mor, er du også i gang med at hele dine følelsesmæssige sår fra fertilitetsforløbet. Det kan føles som en stor mundfuld at gabe over på én gang.

Meget naturligt har de fleste der gennemgår fertilitetsbehandling en forestilling om, at når blot graviditeten endelig er hjemme, vil alt være i den skønneste orden og lykken vil blomstre. Derfor kan det være en stor overraskelse, hvis det ikke helt føles sådan. 

Det er meget normalt, at den første tid i graviditet er fuld af modsatrettede følelser. Du har været gennem mange prøvelser, bekymringer, måske nederlag og bange tanker for at nå hertil. Det er naturligt, at dette trækker tråde med ind i graviditeten og blander sig med glæden over, at det nu endelig er lykkes.

Ligesom alle andre graviditeter, er det selvfølgelig meget individuelt, hvordan det opleves at blive gravid efter fertilitetsbehandling. Der er mange forskellige faktorer, der kan have betydning som fx hvor lang tid det tog at blive gravid, hvordan forløbet op til graviditeten var, tidligere graviditetstab osv.

 

Måske oplever du både glæde, begejstring, bekymring og ængstelse på én og samme tid. At du har oplevet skuffelser og svære perioder gennem dit fertilitetsforløb, kan betyde, at det er svært at tro på, at det nu endelig er blevet din tur, og at graviditeten faktisk er en realitet.

 

Måske går du hele tiden og venter på, at noget skal gå galt. Måske distancerer du dig til graviditeten følelsesmæssigt, for at beskytte dig selv mod flere skuffelser og mere ulykkelighed. 

Måske oplever du, at det er svært når andre bliver glade og begejstret på dine vegne, og du får måske mest lyst til at sige ”lad os nu lige se om det hele holder, så lad være med at glæde jer alt for meget”.

Det kan føles skamfuldt eller forkert ikke bare at være rigtig glad, nu hvor der endelig er en baby på vej. Du tænker måske ”hvordan kan jeg være så bange og ked af det, når jeg endelig har fået det, jeg har kæmpet sådan for?”

Men du har lige gennemgået det, de flere af os oplever som én af de største kriser, vi har stået i. 

Du kan være ganske sikker på, at der ikke er noget galt med dig. Der er derimod sket noget med dig gennem denne periode af dit liv. Det er et helt andet udgangspunkt at tænke sådan.

Du er ikke forkert, og du har ikke noget at skamme dig over. Det er naturligt, gerne at ville beskytte sig selv mod flere tab og skuffelser, og det er naturligt at en krise ikke stopper fra den ene dag til den anden. Heller ikke selvom du har fået det, du sådan har længes efter. 

 

Igen står du i en periode, hvor du er i gang med at tilpasse dig en helt ny situation.  Det tager lige lidt tid. Vær tålmodig og omsorgsfuld overfor dig selv.

 

Dermed ikke sagt, at du blot skal lade stå til. Det skal du ikke, for det er godt at gøre noget, for at give slip på alt det ulykkelige og svære som var, så du i stedet kan skabe plads til at vende dig mod det mirakel, er nu vokser i din mave.

 

Se tilbage for at se frem – og land så i nu´et

Det kan være hjælpsomt at bruge lidt tid på at bearbejde det forløb, der ligger forud for din graviditet, for på den måde at skabe mere plads til det som er nu og her og til at danne en tilknytning til din baby.

Du kan med denne øvelse hjælpe dig selv med at bearbejde forløbet.

Øvelse til at bearbejde dit fertilitetsforløb

Find papir og pen frem. Skab ro omkring dig. Sæt dig et rart sted og indstil dig på at tiden nu er din, og at du laver denne øvelse i omsorg for dig selv.

Hvis du undervejs oplever at blive overvældet af stærke følelser eller hvis du oplever ubehag i kroppen, så stop op og lade øvelsen ligge til et andet tidspunkt. 

Mærk efter hvad der er godt for dig at gøre lige nu og vær først og fremmest blid og omsorgsfuld overfor dig selv.

Vend dit blik tilbage på dit fertilitetsforløb og reflekter over følgende spørgsmål:

Vend nu dit blik fremad og reflekter over følgende spørgsmål:

Ret nu din opmærksomhed på dette øjeblik. Hvis det føles okay, kan du lægge den ene hånd på maven og den anden hånd på hjertet. Reflekter over følgende spørgsmål:

Hvis du oplever angst, stress, depression eller gennem graviditeten har svært ved at knytte dig an til dit foster, bør du søge hjælp hos egen læge, en psykolog eller terapeut.

 

Hvad har du lært af dit fertilitetsforløb?

Måske er det et provokerende spørgsmål at stille men ikke desto mindre vigtigt. Store kriser og sorger fører forandringer med sig, og vi kan drage vigtig læring ud af sådanne livsperioder.

Du er ikke den samme som før. Du har nye erfaringer med dig, og disse nye erfaringer har formegentlig givet dig et indblik i sider af dig selv, du ikke kendte så godt. 

Måske har du ligefrem opdaget, at dine følelser kan have en styrke og intensitet, du ikke anede fandtes i dig. Du ved helt sikkert også noget nyt om længsler, håb og sorger – og om livet.

Måske har du også fået øje på, at livet rent faktisk er en noget ukontrollerbar størrelse, som vi ikke altid har indflydelse på – ej heller kontrol over. Det er en indsigt, der med tiden kan give dit liv en større dybde og mening, hvis du tillader det for dig selv.