Mind-body forløb

Støt din naturlige fertilitet

Øg dine chancer for graviditet og få det bedre psykisk

Vil du lære hvordan du:

 • Slipper stress i kroppen og derved støtter kroppens naturlige fertilitet, samtidig med du får det bedre psykisk?
 • Håndterer bekymringer, frygt og angst, så de negative tanker og følelser fylder mindre i hverdagen?
 • Mindsker den ensomhed og isolation der ofte følger med ufrivillig barnløshed?
 • Styrker dit parforhold, så I kan bevare en nær, omsorgsfuld og kærlig kontakt?

Hvorfor et mind-body forløb?

 At være ufrivillig barnløs er stressende i sig selv.  Det psykiske pres og fertilitetsbehandling med undersøgelser, hormoner, ventetid og mange bekymringstanker vil resultere i en stressbelastning. Det er benhårdt og en belastning for både krop og sind. 

Hvordan hænger stress og ufrivillig barnløshed så sammen?

Vi har ikke et helt klart svar på det spørgsmål. Men vi kan efterhånden sige ret klart, at ufrivillig barnløshed medfører en stigning i psykiske belastningsreaktioner som depression, angst og stress. Og når vi sætter alt ind for at afhjælpe disse belastningsreaktioner, så øges chancen for graviditet.

I USA har man i mange år brugt Mind-Body forløb til at lære ufrivilligt barnløse at reducere stress og håndtere bekymringer og angst. De har rigtig gode forskningsresultater på både en øget graviditetschance og en højere livskvalitet hos de kvinder, der deltager i et Mind-Body forløb.

Din situation er selvfølgelig helt unik, men samtidig står du i samme situation som tusindevis af andre kvinder rundt omkring i verden. Det er efterhånden veldokumenteret, at du kan lære metoder til at skabe en bedre balance i både krop og sind, og at din chance for graviditet øges, når du tager hånd om de belastningsreaktioner ufrivillig barnløshed ofte medfører.

Et fokus er også, at du skal undgå at få en følelsesmæssig efterreaktion, som flere kvinder oplever efter at havde været gennem den livskrise, det er, at være ufrivilligt barnløs.

Mind-body forløbet er for alle kvinder, der oplever, at vejen til moderskabet er langt. Du kan deltage, uanset hvor du er i processen.

Måske:

føler du dig ked af det, frustreret, overvældet af bekymringer og bange tanker?

mærker du, hvordan din længsel efter at blive gravid, fylder alt i dit liv og påvirker både din krop og dit sind?

ønsker du, at gøre noget selv for at få det bedre psykisk og samtidig øge dine chancer for graviditet?

Sådan foregår det:

Gennem online videoundervisningen får du viden og metoder, der lærer dig at bringe krop og sind i bedre balance.  Det er vigtig viden, men viden har ingen værdi, hvis du ikke lærer at bruge den.

Derfor kombineres online videoundervisning med øvelser og individuelle samtaler.

Samtalerne afholdes enten i mine lokaler i Risskov eller online, hvis du ikke bor i nærheden, eller det af andre grunde passer dig bedre at mødes online.

Jeg har både dag- og aftentider til samtalerne.

 

Forløbet giver dig viden,  metoder og øvelser til at skabe forandringer.

Men forandringen kommer ikke af sig selv. Det kræver øvelse, tålmodighed og til tider hårdt arbejde. 

Jeg vil vise dig vejen, og give dig mit følgeskab undervejs. Men du må selv sætte det ene ben foran det andet. 

Ved at gøre en aktiv indsats kan du faktisk have et godt liv, mens du prøver at blive gravid. Når du får det bedre og reducerer indre og ydre stress, støtter du samtidig din naturlige fertilitet.

 

Gennem forløbet lærer du at skabe bedre balance i krop og sind

Derved får du det bedre og samtidig støttes din chance for graviditet.

Sådan er forløbet bygget op:

Forløbet indeholder 4 moduler og varer 8 uger. For at opnå den bedste proces veksler forløbet mellem disse elementer:
 • Online videoundervisning, som du kan se derhjemme i fred og ro, når det passer dig.
 • Fire arbejdshæfter, der indeholder udvalgte og afprøvede metoder til at skabe balance i krop og sind samt støtte din naturlige fertilitet.
 • Fire individuelle samtaler hvor vi sammen følger op på din proces og taler om det, der fylder for dig, som du har brug for at blive hjulpet videre med.
 • Samtidig er samtalerne en tryg mulighed for at tale om det, der er svært for lige præcis dig, og som du ønsker jeg skal hjælpe dig med.

At være i gang med behandling er en belastning for kroppen, så vi starter med at sætte fokus på, hvad du kan gøre for at skabe balance i din krop. 

Du vil hurtig opdage, at vores krop og sind hænger nøje sammen, og at en mindre stresset krop giver dig et større mentalt overskud og flere følelser af velvære og glæde.

I modulet får du viden om, hvordan vores nervesystem reagerer, når vi udsættes for pres, og vigtigst af alt guides du gennem metoder til at finde frem til lige præcis det, der virker for dig.

Som du sikkert allerede ved, kan det være svært at håndtere bekymringstanker, frygt og angst, der naturligt opstår, når man er i fertilitetsbehandling. 

Mange oplever, at disse tanker og følelser fylder meget og breder sig ud i alle kanter af tilværelsen. Men sådan behøver det ikke at være.

I modulet her kigger vi ind bag de processer, der sætter gang i bekymringstanker og bange følelser, hvad der holder disse tanker og følelser ved lige,  og  vigtigst af alt, hvordan du kan lære at slippe dem igen, og derved give dig selv pauser fra alle bekymringerne.  

Du får konkrete metoder til at håndtere negative tanker og bruge mindre tid på at bekymre dig og øge de positive følelser i stedet.

Du vil opleve, at det vil give dig mere plads til gode og dejlige følelser og dermed skabe større ro og balance i sindet.

At være udfordret på fertiliteten rykker for mange ved noget meget essentielt ved dét at være menneske. Kvinder, der er udfordret på fertiliteten har ofte følelser, der er forbundet med skyld, skam og tabu og oplever derfor en stor ensomhed i processen.

Måske oplever du også, at det er svært at dele denne periode af livet med selv de nærmeste.

Det er forskelligt, hvor åbne vi har brug for at være om vores situation. Der er ikke noget, der er bedre end andet, men det er vigtigt, at du lærer dine behov at kende, så du er i stand til at kommunikere om hvilken hjælp og støtte, du har brug for.

Når vi får en bedre kontakt med vores nærmeste skrumper ensomheden, og vi kan opleve en større ro og glæde i hverdagen. Netop dette er stressreducerende for både krop og sind

Langt de fleste par vil opleve fertilitetsbehandling som en udfordring for parforholdet. 

Ofte reagerer vi meget forskellige på situationen, og det kan i perioder være svært at forstå og nå ind til hinanden. 

Men det behøver ikke kun at være svært. Der er meget, I kan gøre for at bevare et nært, omsorgsfuldt og kærligt forhold.

I modulet her sætter vi fokus på, hvordan I kan støtte og hjælpe hinanden, så hverdagen kan fyldes mere op af glæde, kærlighed og dejlige stunder. 

Bonus ved dette er, at kærlighed og god kontakt også virker stressreducerende for både dig og din partner.  

I får konkrete metoder til at passe særlig godt på hinanden og kærligheden.

Er du ikke i et parforhold, arbejder vi med, hvordan du kan styrke dine nærmeste relationer.

 

Hele forløbet inkluderer:

 • Fire individuelle samtaler
 • Online videoundervisning, du kan se, når det passer dig
 • Fire arbejdshæfter med metoder og øvelser til at bringe krop og sind i bedre balance og støtte din naturlige fertilitet
 • Og selvfølgelig mit følgeskab under hele forløbet

Pris for hele forløbet er 6.500 kroner. 

Du har mulighed for at betale hele forløbet på én gang eller betaling i 2 rater a 3.250 kroner

Handelsbetingelser finder du her.

Vil du høre mere om Mind-Body forløbet?