Om Lise Holck Jørgensen

Jeg har særlig ekspertise i at hjælpe kvinder og mænd med de psykologiske aspekter, der kan opstå i forbindelse med fertilitetsbehandling, fertilitet, ufrivillig barnløshed og graviditet.

Lektor i psykologi – cand.pæd.pæd.psyk. 

Hej og velkommen 

Jeg lektor i psykologi og cand.pæd.pæd.psyk.,  og så er jeg uddannet compassion-underviser ved Aarhus Universitet, Dansk Center for Mindfulness, hvor jeg også har undervist i compassion. Desuden har jeg en internationel certificering som underviser i compassion. 

Jeg har en solid faglig viden og erfaring med de psykiske og sociale udfordringer, der kan opstå i forbindelse med fertilitet, fertilitetsbehandling, ufrivillig barnløshed, graviditet og forældreskab efter et fertilitetsforløb.

Den største lektion i hvad det vil sige at være fertilitetsudfordret, fik jeg, da jeg selv var gennem et langt forløb i fertilitetsbehandling for år tilbage.

Jeg hjælper kvinder og mænd med de psykiske udfordringer, der kan opstå før, under og efter et fertilitetsforløb – med eller uden barn på vej.

 

Det gør jeg gennem:

Forfatter til bogen:

At være i et fertilitetsforløb

Følelser Krop Relationer

Jeg har over 20 års erfaring i at hjælpe mennesker i svære livssituationer. 

Siden 2001 har jeg arbejdet i forskellige offentlige og private virksomheder og organisationer med rådgivning, undervisning og ledelse.

De senere år har jeg specialiseret mig i psykologisk rådgivning indenfor områder, der vedrører de psykiske og sociale aspekter af fertilitet, fertilitetsbehandling, barnløshed, graviditet og forældreskab efter et fertilitetsforløb.

I 2018 etablerede jeg egen praksis og blev selvstændig. Her bruger mine kompetencer til at hjælpe mennesker, der af forskellige grunde oplever fertilitetsudfordringer. Det er et meget vigtigt og meningsfuldt arbejde for mig.

At jeg selv været gennem et langt forløb i fertilitetsbehandling for år tilbage, ser jeg som en stor styrke i mit arbejde, fordi jeg udover faglig erfaring og viden, også selv kender til de tanker, følelser og udfordringer, der kan opstå under et fertilitetsforløb.

Mit CV i meget korte træk:

Oplever du svære følelser?

At opleve udfordringer omkring fertilitet rører ved nogle meget dybe og essentielle følelser og behov hos os. Det kan  være, du oplever følelser af:

Det kan også være, at du mest af alt føler dig kørt godt og grundig over af livet, og at du er fortvivlet, ulykkelig eller udmattet efter de kampe, du allerede har kæmpet.

Du skal vide, at du langt fra er alene om at have det på den måde – selvom jeg godt ved, det kan føles sådan.

Min erfaring fra de mange, mange kvinder og mænd, jeg i tidens løb har talt med, viser, at et fertilitetsforløb ofte er forbundet med isolation og en oplevelse af stor ensomhed. 

Det kan være meget vanskeligt at dele tanker og følelser med andre, der ikke helt forstår, hvad der er på spil i et fertilitetsforløb, og det kan være svært at holde fast i de realtioner, der kan hjælpe og støtte – særligt når de relationer selv har eller får børn.

Men isolation og ensomhed forstærker den psykiske smerte, der i forvejen, er så tung at bære – og sådan behøver det ikke at være.

Det ved jeg både fagligt og af egen erfaring.

Du behøver ikke klare det alene

Det er ikke meningen, at vi skal klare livet alene, og slet ikke svære livssituationer. Heller ikke når det handler om fertilitet, graviditet, børn og forældreskab.

At dele det svære kan åbne op for nye forståelser, perspektiver og handlemuligheder. Det kan være forandrende, styrkende og ikke mindst give håb.

Sand styrke handler i mine øjne ikke om, hvor meget vi alene kan klare at bære på vores skuldre, men mere om at turde føle hvad vi føler, sige hvad vi tænker og handle ud fra medfølelse og kærlighed til os selv og andre. 

Nogle gange har vi brug for lidt hjælp til at komme i den retning.

Netop derfor er det vigtigt for mig at skabe et trygt og nærværende rum for samtale og gode rammer for trygge fællesskaber, hvor du kan få støtte og hente styrke sammen med andre, der oplever lignende følelser og tanker, fordi de står i samme livssituation.

Finder du håbet? 

Smerte og lidelse er en uundgåelig del af livet. Sådan er det for os alle sammen, og det er jo ikke alt, der kan løses eller ændres. 

Nogle ting bliver et livsvilkår, som vi må finde en måde at leve med – på en god måde. Også selvom vi inderligt ville ønske, det var anderledes.

Her er det måden vi vælger at være i relation til det smertelige på, der gør en kæmpe forskel. 

Livet er i konstant bevægelse og intet bliver ved med at være, som det er. Det kan umiddelbart virke skræmmende, men der ligger et stort håb gemt her, for det betyder, at uanset hvor håbløs, sorgfuld eller fastlåst du oplever din situation lige nu, kan den ændre sig over tid. 

Det jeg særligt tager med mig fra forløbet er en følelse af ikke at være alene. At have nogle at spejle mig i. En sammenhørighed. Et fællesskab. En lindring i at dele det svære med nogen, der forstår.

Birgitte, 2021

 

Jeg er så taknemmelig for, at jeg endelig rakte ud efter hjælp og tog hånd om mit mentale og psykiske velbefindende. Det har været lærerigt, og jeg er kommet langt i min proces med at opnå en større indre ro, hvilket jeg i den grad havde brug for. 

Kamille, 2021

 

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

 

Få en afklarende samtale.

Gratis og selvfølgelig helt uforpligtende.

 

Træning i compassion

8-ugers videnskabelig program. 

Styrker mental sundhed og trivsel. Mindsker stress, angst og depression.

 

Samtaler

Psykologisk rådgivning i Århus eller online