Hvilken betydning har stress for fertiliteten?

Af Lise Holck | lektor i psykologi | Cand.pæd.pæd.psyk.

Fertilitet

Vi har ikke et helt klart svar på, hvordan stress og ufrivillig barnløshed hænger sammen.

Men vi ved fra undersøgelser, at ufrivillig barnløshed medfører en stigning i psykiske belastningsreaktioner som depression, angst og stress. 

Vi ved også, at når vi sætter alt ind for at afhjælpe disse belastningsreaktioner, øges chancen for graviditet med op mod 50 %.

For langt de fleste er et forløb i fertilitetsbehandling forbundet med en meget stor stressbelastning. Psykisk såvel som fysisk.

Det er faktisk ikke så underligt, hvis du føler dig belastet. Det er en belastende situation, du befinder dig i, når du gennemgår et forløb i fertilitetsbehandling.

Uvished omkring fremtiden, bekymringer omkring behandlingen og pres i forhold til at forene arbejdsliv og den tidskrævende behandling, giver en øget belastning.

Mange får også en følelse af meningstab, kontroltab og afmagt. Det kan være skræmmende og kræve meget psykisk energi at håndtere oven i den fysiske behandling.

Når du over en længere periode har være belastet, kan du opleve at være udmattet, at have tankemylder, uro og søvnbesvær. Egentlig er det ret enkelt; du trænger til at give krop og sind hvile, så dit nervesystem kan genvinde balancen, og du kan få dit overskud tilbage.

Det er bare ikke lige til, når man befinder sig på den vilde rutsjebanetur et fertilitetsforløb, er.

Det paradoksale er også, at det kan være rigtig svært at slappe af, når først man er stresset.

Derfor skal du gå ret målrettet til værks, for at få det bedre og skabe en ændring. Det er ikke vanskelige øvelser, der vil hjælpe dig til at opnå større ro, men det er øvelser, der kræver vedholdenhed over en periode.

Stressrespons og afslapningsrespons

Meget forenklet forklaret, så har dit nervesystem en stressrespons og afslapningsrespons.

Stressresponsen er din krops måde at reagere på, når du oplever trusler, udfordringer og stress af enhver art. Stressresponsen er en naturlig og nødvendig måde for din krop at mobilisere ressourcer, når du oplever udfordringer. Men hvis du over en længere periode har aktiveret stressresponsen, overforbruger du dine ressourcer. Det skaber ubalance i krop og sind.

Det modsatte af stressresponsen, er afslapningsresponsen. Når afslapningsresponsen er aktiveret, medfører det en række fysiologiske ændringer, der genopbygger dig ved at bringe balance i dit nervesystem, krop og sind. Det er her, nøglen til en bedre balance med mindre stress, ligger gemt.Øvelse til stabil ro


Denne øvelse hjælper dig med at sænke stressniveauet i kroppen og opbygge dine ressourcer, så du kan få det bedre og have overskud til at overkomme fertilitetsbehandlingen.

Øvelsen har to dele. Første del af øvelsen handler om at opbygge gode daglige rutiner, så du får et godt og stabilt udgangspunkt. 

Anden del af øvelsen handler om, hvordan du kan koble mentalt af og skabe gode hverdagspauser fra fertilitetsforløbet. Det vil over tid hjælpe din krop og dit sind ind i en mere stabil ro.

 

#1 Gode daglige rutiner

Ændringer sker ikke som et resultat af de store ting, du gør engang imellem som fx et spa-ophold. Det er de små ting, du gør hver dag, der tilsammen vil skabe en forskel for dit nervesystem, krop og sind. Derfor vil jeg anbefale dig at starte med at skabe gode daglige rutiner, der understøtter en balance mellem stressresponsen og afslapningsresponsen.

 

Søvn

En god søvn er grundlaget for et godt fysisk og psykisk helbred. En god døgnrytme kan hjælpe dig til en bedre søvn. Stå op og gå i seng på samme tid hver dag. Undgå stimulanser som fx kaffe inden sengetid og undgå at bruge skærme efter solnedgang. Min erfaring er, at søvnen ofte retter sig, når du finder en god døgnrytme og en vekselvirkning mellem bevægelse, afspænding, mental afkobling og dine øvrige aktiviteter.

 

Bevægelse

Når du er belastet, er det godt at vælge en motionsform, der understøtter ro, god energi og afspænding. Det kan fx være: yoga, pilates, svømning eller gåture i naturen. Faktisk har naturen en lang række gavnlige virkninger på vores fysiske og psykiske helbred.  Fx afspændes vores nervesystem, når vi opholder os i naturen, hvilket er med til at lindre stress. 

Jeg kan ikke anbefale dig nok at bruge naturen dagligt. Det kan være gåture eller andre former for ophold i naturen, hvor du bruger dine sanser til at nyde solen, blæsten, lydene og duftene.

 

Afspænding

Afspænding er hvile i vågen tilstand, hvor du aktiverer afslapningsresponsen. Det kan du fx gøre gennem yoga, meditation, bodyscan og guidede afspændingsøvelser. Det er veldokumenteret, at 20 min. afspænding dagligt i 8 uger, giver en varig afstressende effekt. 

Jeg har lavet en gratis meditation til dig med fokus på at flytte opmærksomheden væk fra tanker og ned i krop og sanser i stedet.

 Du finder den lige her:

 

Man kan let overse, hvor stor en betydning dit ydre miljø har for hvor rolig og afslappet, du føler dig. Skab tryghed omkring dig og forbind dig med andre mennesker, der giver dig god energi og ro. Berøring, tryghed og omsorg beroliger et belastet nervesystem.


#2 Mental afkobling

Når man er gennem et fertilitetsforløb, bruger man naturligt mange kræfter på den del af livet, der handler om fertilitet, behandlinger og længslen efter at blive forældre. Der er ofte rigtig mange bange tanker og følelser forbundet med dette. Derfor er det godt at lave gode hverdagspauser, der handler om noget andet end fertilitet. Mental afkobling hvor du bevidst beskæftiger dig med noget rart, der ikke handler om fertilitet, aktiverer afslapningsresponsen, og vil over tid være en vej til større ro og overskud.

Det kan fx være:

– Udendørsaktiviteter som havearbejde, gåture, cykling eller andre former for udendørs motion

– Kreative aktiviteter som at tegne, spille på et instrument, kunsthåndværk, strikke eller sy.

– Praktiske opgaver som fx at lave mad

– Læse eller høre en bog, podcast eller musik

Det er forskelligt fra person til person, hvad der virker. Find noget der taler til dig og start der. I princippet er alt, der giver dig en følelse af velvære, nydelse og lethed gavnligt, fordi det aktiverer afslapningsresponsen.Dit indre miljø har stor betydning


Ligesom dit ydre miljø har stor betydning for hvor rolig og afslappet, du kan føle dig, så har dit indre miljø mindst ligeså stor betydning.  Med dit indre miljø mener jeg den måde, hvorpå du tænker om dig selv, taler med dig selv, og respekterer dine grænser og behov.

Er du blid, venlig og overbærende med dig selv?

Udviser du forståelse og tålmodighed med dig selv i denne svære livsperiode?

Eller stresser du dig selv ved at være hård, kritisk og dømmende?

Mange af os har lettere ved det sidste end det første, og det kan være en proces at skabe et godt og trygt indre miljø. Men ikke desto mindre er det en vigtig proces. Både nu og i fremtiden. Venlighed, omsorg og tålmodighed med dig selv giver ro.

Jeg håber, øvelserne kan inspirere dig, og hjælpe dig på vej i den retning, du ønsker.

Vær blid og nænsom ved dig selv.

Alt du gør, har en betydning.

Hilsen Lise

 

Få en meditation til at genvinde indre ro og 3 konkrete metoder til at slippe bekymringer og svære følelser før, under og efter fertilitetsbehandling

 

Tilmeld dig og modtag samtidig min populære nyhedsmail, som flere hundrede kvinder og mænd i fertilitetsforløb allerede modtager. 

Du får det hele for 0,- kroner. 

Med et enkelt klik kan du altid afmelde dig igen.

 

[mc4wp_form id=”684″]